Jdi na obsah Jdi na menu
 


Průběh 2. s větové války v letech 1941-1945

Boje na Balkáně

- Na podzim roku 1942 stoupá bojová aktivita Itálie.

Začíná útokem na Řecko a v Africe proti Egyptu, který byl pod Anglickou nadvládou. Ale útok se nepodařil a Řekové přecházejí do protiútoku a zabírají část Albánie. A Angličani začínají zabírat Libyi. Německo do Afriky posílá svoje jednotky, kterým se říká Africa Corps.
Velitelem těchto jednotek byl Erwin Rommel, přezdívaný Liška pouště.
V dubnu roku 1941 Německé jednotky napadají Řecko,Krétu a Jugoslávii. V útoku jim pomáhali Maďaři, Bulhaři a Chorvatská fašistická separatistická organizace Ustaša.
V Jugoslávii byl ale velice silný komunistický partizánský odboj, který vedl Tito.
V Chorvatsku vznikl fašistický Ustašovský stát, který se podílel na bojích na východní frontě a proti partyzánům. V tomto státě bylo zlikvidováno také hodně Srbů. V tento moment byla celá Evropa kromě Anglie, neutrálních států a SSSR pod nadvládou fašismu.

2.

Napadení SSSR a boje na východní frontě

- Přesně rok po kapitulaci Francie - 22.6.1941 napadla Německá armáda (plán Barbarossa) bez vyhlášení války SSSR.
Podařilo se jim sověty překvapit a hned v prvních dnech přišli o velkou část svých letadel a tanků.
Sovětská armáda byla dobře vyzbrojená, ale chybělo jí kvalitní velení.
Německý útok měl tři směry

1./Leningrad
2./Moskva
3./Kyjev (Baku).
Němci postupovali velice rychle, zabrali Ukrajinu, Bělorusko, Pobaltí, Moldavsko. Ale jejich plán počítal s podmaněním SSSR během 4 až 5 týdnů. Němci byli překvapeni výbavou sovětské armády.
Také se setkávají se silnou domobranou, ale v září se Němcům podařilo obklíčit Leningrad, který byl v obklíčení 900 dní. Na konci listopadu se Německé jednotky dostali 25 km od centra Moskvy.
SSSR přišlo o svoje nejlepší území, ale podařilo se jim vše přesunout dále na východ. Dostali také finanční půjčku a zbraně od USA a Anglie.
Na počátku prosince zahajují sovětské jednotky ze Sibiře protiútok. Němci nebily na válku v zimě připraveni a tak jim generál Žukov připravil první velkou porážku. Na jaře roku 1942 nastoupila sovětská ofenzíva u Charkova.
Němcům se je ale podařilo dostat do obklíčení a porazit je. V létě Němci zahájili mohutnou ofenzívu na jihu a snaží se dobít Stalingrad. Nejprve ho ale zbombardovali a pak se tam nedala využít Německá technika. Probíhali tam kruté boje o každý dům, patro, pokoj. Sovětům se podařilo Němce v listopadu 1942 obklíčit. Ale Německý generál Paulus bojuje dál. Němci se snaží prorazit kruh z jihu,ale nepodařilo se jim to a tak v lednu 1943 Německá armáda kapituluje. Zrůstá partizánský odboj. Následuje ofenzíva SSSR, ale v březnu 1943 byli znovu poraženi u Charkova. Východní fronta se na čas stabilizovala. V létě 1943 se Německo snaží prorazit sovětskou linii u Kurska. Byla to největší tanková bitva 2. Světové války. Této bitvy se zúčastnilo asi 5000 tanků. Sověti byli na německý útok připraveni a tak bylo Německo znovu poraženo. Následuje už jenom sovětská ofenzíva a stahování německých jednotek.
V listopadu 1943 byl osvobozen Kyjev, v lednu 1944 ukončena blokáda Leningradu. Do konce roku bylo osvobozeno zbylé území SSSR. Finsko, Rumunsko, Bulharsko přecházejí do protifašistické koalice. Němci se stahují zpět do Německa, pochopili, že boj na dvou frontách je nad jejich síly.

3.

Vstup USA do války a boje v Tichomoří
- Japonsko se snaží o nadvládu v Pacifiku a tak 7.12.1941 napadá bez vyhlášení války největší vojenskou základnu USA v Tichomoří Pearl Harbor. Povedlo se jim zničit většinu americké flotily a letadel. 7.12.1941 vyhlásilo USA válku Japonsku, Německu a Itálii. Do jara 1942 se Japoncům podařilo dobýt Francouzskou Indočínu, Indonésii, Malajsii, Singapur, Filipíny, Barmu, část Nové Guineje. Chtěli proniknout až do Austrálie, k tomu ale potřebovali dobýt Korálové moře. Ale tato bitva proti USA skončila nerozhodně. 3.-7.6.1942 probíhala bitva o Midway. V této bitvě Japonsko prohrálo, i když měli mnohem silnější loďstvo.Teheránská konference ( 12.11 – 1. 12. 1943 ) v Íránu, sešla se zde tzv. velká trojka – Roosevelt, Churchill a Stalin – dohodli se na spolupráci na konci války, zavázali se a dohodli, že otevřou druhou frontu ve Francii – a to do konce května roku 1944, Stalin slíbil, že Rusko vyhlásí Japonsku válku po porážce Německa.

Jaltská konference ( únor 1945 ) na Krymu, podruhé se sešla velká trojka, hlavním cílem bylo zničit fašismus, Dohoda o poválečném uspořádání Německa ( stanovení okupačních pásem ), návrh německo-polských a polsko-sovětských hranic, nutnost potrestat válečné zločince – došlo k PROHLÁŠENÍ O SVOBODNÉ EVROPĚ – právo osvobozených národů zvolit si demokratické instituce ( sovětská strana však usnesení realizovala jen podle svých zájmů ), SSSR se zavázalo vyhlásit Japonsku válku do tří měsíců po kapitulaci Německa.

Postupimská konference ( 17. 7. – 2. 8. 1945 ) u Berlína v zámečku Cecilienhof – potřetí a naposledy se sešla velká trojka, ale v novém složení – Stalin, nový prezident USA Truman a nový ministerský předseda Clement R. Attlee – dohoda o poraženém Německu – byl odmítnut Morgenthanův plán na rozdělení Německa – rozhodnuto o obnově jako politického celku, stanovena dočasná práva 4 mocností v okupačních zónách, Berlín byl okupován a spravován všemi mocnostmi – prosadili program 5 D – demilitarizace,denacifikace, demokratizace,decentralizace a dekartelizace – likvidace válečného průmyslu, likvidace NSDAP, určena výše reparací ( pouze naturální ), vymezena východní hranice na Odře a Nise, severní část Pruska s Královcem přiznán SSSR, bylo schváleno rozhodnutí o odsunu Němců z Polska,Maďarska a ČSR. Rakousko bylo také rozděleno do okupačních zón, byly projednány otázky italských a německých kolonií – jednání většinou kompromisní.

4.

V popředí 2 supervelmoci – USA ( válkou ekonomicky posílily ) a SSSR ( zeslaben ), vnikla Organizace spojených národů ( OSN ) na konferenci v San Franciscu ( 25. 4. 1945 ), byla schválena charta OSN, která byla podepsána 50 státy ( i ČSR ). Celkově došlo k posílení levicových sil ( vzestup prestiže SSSR ) a komunistických stran, přechod osvobozených zemí SSSR do sovětské mocenské sféry, levicové vlády i západní Evropě – Francie,Itálie a Británie. Nejsilnější pozici měly USA – hospodářská konjunktura za války vzrostla o 96 %, produkovali i po válce nejvíc na světě ( 60 % světové produkce ), největší export, prvenství na moři, vojenská síla – monopol na atomové zbraně, nejsilnější letectvo, území nebylo zničené válkou.
V Asii došlo k procesu dekolonizace.
Došlo k potrestání válečných zločinců – vymezeny 3 druhy zločinů – proti míru, lidskosti, válečné zločiny.
Konal se Mezinárodní vojenský tribunál v Norimberku ( vznikl 8. 8. 1945 ) – soudní proces probíhal v době od
20. 11. 45 – 1. 10. 46 ( zástupci vojenské justice SSSR,USA,Británie a Francie ) – bylo obžalováno 24 německých válečných zločinců, za zločinné prohlášeny nacistické instituce SS,SD,NSDAP a GESTAPO.
Bylo odsouzeno 12 osob k trestu smrti, 3 doživotí, 2 na 20 let, 1 na 15 let a 3 byli zproštěni viny


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

hitler je kreten

(anna, 22. 5. 2008 17:44)

hitler je cípask

borec

(norko, 17. 9. 2007 18:26)

napsal sto dopravdi dobre!!!!!!